Info & Nieuws

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever (nieuwe regels vanaf 2022)

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle uitbetaalde onkostenvergoedingen verplicht opgenomen worden op de fiscale fiche voor de personenbelasting. Alle kosten die je terugbetaald aan je bestuurders, al dan niet bezoldigd, en werknemers vallen hieronder.

Vrijwilligerswerk in een coöperatie

Opgelet met vrijwilligers in te schakelen in je coöperatie! Mogelijks bega je onbewust een overtreding op de sociale wetgeving!

Alles wat je moet weten over het aandelenregister

Binnenkort geven we voor Coopkracht vzw een webinar over de wettelijke verplichtingen van het (elektronisch) aandelenregister. Lees er hier alles over...

De ene accountant is de andere niet!

Wil je als coöperatie gebruik maken van het vriendenaandeel of een informatienota maken om extra kapitaal op te halen? Dan moet je dit eerst even lezen!

Scheidingsaandeel van erkende coöperatieve vennootschap is vrijgesteld van roerende voorheffing

Recente rechtspraak (Gent 26/1/2021): De uitkering van een scheidingsaandeel van een erkende coöperatieve vennootschap is expliciet vrijgesteld van roerende voorheffing.

Het Vriendenaandeel

Onze verschillende regeringen namen al meerdere initiatieven om de economie te ondersteunen. Zo werden de voorwaarden van de win-winleningen versoepeld (sommige versoepelingen zijn tijdelijk van aard, anderen zijn definitief). Maar er kwam ook iets nieuws: het vriendenaandeel.

Het UBO-register: nieuwe verplichting met deadline 31 augustus 2021

De verplichting tot het invullen van het UBO-register kennen we al langer. Voor de duidelijkheid: niet enkel vennootschappen maar ook (i)vzw’s en stichtingen dienen aan de verplichting te voldoen.

Op zoek naar informatie?

Contacteer ons via het contactformulier.