Onze partners

Coopfabrik wil het coöperatief ondernemen ondersteunen en het coöperatief gedachtengoed verspreiden. Hiervoor werken we, naast onze oprichters Coopkracht en Q-bus, nauw samen met Cera en Febecoop.

Cera en Febecoop hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van individuele coöperaties (al dan niet starters) op het vlak van het coöperatieve design, het opstellen van een businessplan, het uitwerken van je strategie en ondernemingsplan maar ook je marketing en communicatie.
Daarnaast zetten ze elk in op (wetenschappelijk) onderzoek en verdedigen ze vanuit hun eigen waarden coöperaties binnen de Nationale Raad voor de Coöperaties waar ze beiden een esesentiële rol in opnemen.

Het coöperatieve ondernemingsmodel is uniek, specifiek en heel divers. Daarom is het goed om beroep te doen op dienstverleners die dagelijks werken rond coöperatief ondernemen. Net als Cera Coopburo is Coopfabrik er zo een, waar we ook graag mee samenwerken omwille van hun specifieke expertise: jouw partner voor boekhouding, fiscaliteit en formele administratie van coöperaties.”
Hannes Hollebecq, Cera Coopburo

We maken ons sterk dat we met het aanbod van Coopfabrik een leemte vullen en aanvullend werken op de dienstverlening van onze partners. Op een gemeenschappelijke stuurgroep leggen we onze expertise regelmatig samen en stemmen we deze op elkaar af. In de dagelijkse praktijk werken we vaak samen voor dezelfde (startende) coöperaties en verwijzen we naar elkaars aanbod door. Hierdoor bieden we samen coöperaties in Vlaanderen de best mogelijke ondersteuning.

Niet voor niets is samenwerking één van de zeven ICA-principes. En dat geldt ook voor de coöperatieve dienstverleners! Zeker als hun expertise begint, waar die van ons stopt. Met betrekking tot Coopfabrik is dat de edele kunst van het boekhouden, het gladde ijs van de fiscaliteit en de vaak verweesde, maar noodzakelijke administratieve opvolging in coöperaties.
Peter Bosmans, gedelegeerd bestuurder Febecoop

Op zoek naar informatie?

Contacteer ons via het contactformulier.