De (fiscale) overheid communiceert steeds meer via de digitale weg. Daarvoor gebruikt het de E-Box Enterprise (https://www.eboxenterprise.be) E-box Enterprise is uw digitale brievenbus voor de communicatie met betrekking tot uw onderneming. Hierin kunt u bv. uw aanslagbiljet voor de vennootschapsbelasting of de herinnering ter indiening van uw jaarrekening ontvangen. Verschillende overheden zoals de FOD Economie, Financiën en Justitie maken hier al gebruik van, maar ook instellingen van de sociale zekerheid (zoals de RSZ en de RVA) sturen langs die weg documenten, meldingen en verplichtingen door. Dat geldt ook steeds meer voor lokale besturen en bedrijven. Ook verkeersboetes komen hierin terecht. Het regelmatig opvolgen van de E-box, zodat er geen vervaldagen aan je voorbij gaan, is dan ook uiterst belangrijk.

Let op. Alleen de wettelijke vertegenwoordiger van uw vennootschap kan uw e-Box Enterprise activeren. Daarna kunt u wel bepaalde medewerkers of uw accountant toegang geven.

Na activatie kan je een e-mailadres opgeven. Telkens er een nieuw bericht in je e-box verschijnt, ontvang je een bericht op dit adres.

Meer informatie is te vinden op www.eboxenterprise.be