Particuliere klanten worden sinds september dit jaar beter beschermd: indien een particulier een factuur niet of laattijdig betaalt, kan je als bedrijf niet meteen extra kosten aanrekenen. Men wil hiermee vermijden dat (een kwetsbare groep) consumenten snel in financiële problemen geraken.

Concreet wil deze nieuwe wet zeggen dat de eerste aanmaning steeds kosteloos is voor de particuliere klant. Je mag pas 14 dagen na het versturen van de eerste aanmaning intresten, administratieve kosten of een schadevergoeding aanrekenen. Deze extra kosten zijn bovendien ook gelimiteerd tot vastgelegde maxima.

Actiepunt voor de coöperaties die veel particuliere klanten hebben: kijk je algemene voorwaarden even goed na (dat is dat blaadje papier vol tekst dat je achter je factuur hangt). Staat hierin dat de klant al vanaf de eerste herinnering bijkomende kosten verschuldigd is, dan dien je dit aan te passen. Doe je dit niet, dan riskeer je om niets van de gemaakte kosten tegen slechte betalers te kunnen recupereren.