De KVR (Kleine Vergoedingsregeling voor kunstenaars) werd destijds bedacht om kleine, artistieke prestaties te vergoeden op een fiscaalvriendelijke manier en om zwartwerk tegen te gaan. De ene coöperatie heeft er nog nooit van gehoord, de andere betaalt regelmatig een vergoeding via KVR uit. Behoort jouw organisatie tot die laatste categorie, dan lees je best even verder.

Onlangs werd namelijk een nieuwe wet gepubliceerd waarbij deze regeling volledig werd hervormd. De nieuwe wetgeving zal ingaan vanaf januari 2024. Hieronder een zeer summiere opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

 

  • KVR zal vanaf 2024 Amateurkunstenvergoeding heten (afgekort AKV)

 

  • Het maximumbedrag dat iemand mag ontvangen bedraagt 70 euro/dag (vóór indexatie, dus het effectieve maximumbedrag voor 2024 zal later bekend worden gemaakt). Er is geen maximumbedrag per jaar meer.

 

  • Naast de dagvergoeding zullen ook vervoerskosten terugbetaald mogen worden. Ofwel op basis van een forfait (voor verplaatsingen met auto of fiets), ofwel de werkelijke kosten (voor verplaatsingen met openbaar vervoer). Het maximumbedrag voor verplaatsingsonkosten zal 20 euro per dag bedragen.

 

  • Een artiest mag slechts voor 30 dagen per jaar een AKV ontvangen, en maximaal 7 dagen bij dezelfde opdrachtgever.

 

  • Een kunstenaarskaart is niet meer nodig.

 

  • Elke prestatie dient ten laatste bij aanvang van de activiteiten, geregistreerd te worden op een platform door de opdrachtgever.

 

  • Indien de opdrachtgever op jaarbasis meer dan 100 keer een AKV uitbetaalt, is er een jaarlijkse rapporteringsplicht.

 

  • Indien de opdrachtgever voor meer dan 500 euro aan dezelfde persoon uitbetaalt op jaarbasis, is deze een solidariteitsbijdrage van 5% verschuldigd.

 

Er zijn nog veel praktische vragen in verband met de registratie, de rapportering en de solidariteitsbijdrage. Ook wij wachten nog op meer informatie. Van zodra die tot bij ons komt, vullen we bovenstaande info aan. Abonneer je op onze nieuwsbrief om steeds op de hoogte te blijven (onderaan deze pagina kan je je inschrijven).