Wanneer je als coöperatie (of andere vennootschapsvorm) betalingen doet aan een aannemer, ben je al enige tijd verplicht om na te gaan of deze aannemer al dan niet fiscale of sociale schulden heeft openstaan. Is dat het geval, dan moet je 15% van de factuur van de aannemer inhouden en spontaan doorstorten naar de overheid. Doe je dat niet, dan riskeer je aansprakelijk gesteld te worden voor de schulden van de aannemer en mag je daarbovenop een administratieve boete verwachten.

De overheid stelt een gegevensdatabank ter beschikking om na te gaan of jouw (toekomstige) bouwpartner in problemen zit: www.checkinhoudingsplicht.be

Een gewaarschuwde organisatie is er alvast twee waard!

Contacteer ons gerust bij vragen via info@coopfabrik.be.