Over de Tax Shelter hebben we al meermaals geschreven.
Maar zolang de wetgever aan de tax shelter blijft sleutelen, zullen wij er blijven over rapporteren.

De tax shelter geldt voor startende bedrijven die – tijdens de eerste 4 jaar van hun bestaan – (extra) inbreng (het vroegere begrip ‘kapitaal’) ophalen.
Er gelden uiteraard wat beperkingen:

  • Tijdens de periode voorafgaand aan de inbrengverhoging mag er geen verlaging van de inbreng gebeurd zijn (een aandeelhouder terugbetaald hebben, betekent geen recht op tax shelter)
  • Per persoon mag men maximaal 100.000 euro investeren (of 30% van het inbreng)
  • Het maximum bedrag aan inbreng dat via tax shelter kan opgehaald worden is 250.000 euro.

En over deze laatste regel is er onlangs door de fiscus een nieuwe circulaire gepubliceerd.
Belangrijkste wijziging: het maximumbedrag voor startende bedrijven wordt verhoogd van 250.000 naar 500.000 euro!
De andere beperkingen (o.a. 100.000 euro per persoon, wijzigen niet)

De regel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021.
Het zal administratief niet eenvoudig te realiseren zijn, maar investeerders die in 2021 geen gebruik konden maken van de tax shelter omdat bv. het maximumbedrag van 250.000 euro was bereikt, kunnen nu alsnog een attest krijgen voor aftrek in de personenbelasting.

Nog een belangrijk weetje: je kan de attesten van de tax shelter niet evenredig verdelen over je coöperanten, indien je het maximumbedrag zou overschreden hebben.

Stel dat je voor 1.000.000 euro inbreng hebt opgehaald kan je niet stellen dat iedereen die 2 aandelen kocht, slechts voor 1 aandeel een attest tax shelter krijgt, zodat iedereen een beetje mee kan profiteren van deze fiscale maatregel.

Het tax shelter-voordeel kan enkel toegekend worden aan de aandeelhouders die samen de eerste 500.000 euro hebben ingebracht.  Daarna is de korf vol en kunnen er geen attesten meer uitgereikt worden.

In de circulaire wordt dit letterlijk als volgt beschreven:
“Zoals vermeld in nr. 5 hiervoor, geven, indien de limiet wordt overschreden, enkel de eerste 500.000 euro die aan alle voorwaarden voldoen, recht op de belastingvermindering. Om na te gaan of deze limiet wordt gerespecteerd, moet dus chronologisch te werk worden gegaan in functie van de datum van investering tot wanneer de limiet is bereikt.”

Nog vragen over de tax shelter?
Aarzel niet om ons te contacteren.