Deze noodkreet komt van coöperaties, vzw’s en andere vennootschappen of zelfstandigen die door hun activiteit vrijgesteld zijn van btw.

Door advertenties of een abonnement te nemen bij o.a. Google, Facebook of Microsoft worden zij inderdaad plots voor EU aankopen onderworpen aan de btw met de verplichting om elk kwartaal een bijzondere btw aangifte in te dienen.

Voor de duidelijkheid het gaat om ondernemingen en vzw/stichtingen die vrijgesteld zijn van btw; het beroemde btw artikel 44.

De lijst van vrijstellingen wordt als maar korter maar toch zijn er nog coöperaties (en andere ondernemingen) die vrijgesteld zijn van btw.  Voorbeelden zijn thuisverpleging, wonen, co-housing, onderwijs, vorming en vaak ook sport en cultuur.

Wat velen niet weten is dat die vrijstelling (deels) vervalt als je binnen de periode van 1 kalenderjaar voor meer dan 11.200 euro goederen aankoopt in een ander EU-land dan België.

Als dat het geval is voorziet de btw-wetgeving dat de btw toch verlegd moet worden (zoals bij een klassieke btw-plichtige).
Je zal vooraf bij overschrijding van de drempel van 11.200 euro een btw-nummer moeten laten activeren en aan je leverancier vragen om te factureren met verlegging van btw-heffing (= zonder btw).  Zelf dien je dan elk kwartaal een bijzondere btw-aangifte in en betaal je zo in België de btw.

Wat heeft Facebook hier nu mee te maken?

Hierboven beschreven we de grens van 11.200 euro per jaar bij aankopen van goederen.

Voor aankoop van diensten geldt dezelfde regel, alleen is er hier geen minimumbedrag bepaald.
M.a.w. vanaf de 1ste euro die je uitgeeft aan het aankopen van een dienst in een ander EU-land, val je onder de regelgeving zoals hierboven beschreven.  Koop je een advertentie van 20 euro bij Facebook, neem je een abonnement op Doodle of Microsoft (Zij factureren meestal vanuit Ierland of een ander EU-land), dan ben je verplicht om de btw elk kwartaal aan te geven.

Voor jou gelden dan dezelfde regels: vooraf btw-nummer laten activeren, dit nummer laten vermelden op de factuur en per kwartaal een bijzondere btw-aangifte indien om zo de btw in België te betalen.

Klinkt dit allemaal wat ingewikkeld?
Neem gerust contact met ons op en we gaan hier graag met jou dieper op in.