De maximumbedragen die je aan een vrijwilliger mag betalen in 2021 zijn bekend.
Maximumbedrag per dag: 36,11 EUR en max 40 dagen per jaar.
Maximumbedrag per jaar: 1.444,52 EUR.

Maar hoe zit het nu alweer?
Mag je vrijwilligers inschakelen in je coöperatie?

In de meeste gevallen mag het niet:
In een coöperatieve vennootschap mag je geen vrijwilligers inschakelen.
Dat is een overtreding op de sociale wetgeving die zware financiële gevolgen kan hebben.

Na invoering van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen kennen we de CVSO; de CVBA met sociaal oogmerk wordt de CV erkend als Sociale Onderneming.

De ministers van financiën en sociale zaken hebben lange tijd niet op dezelfde lijn gezeten. Waar de minister van sociale zaken zei dat het kan zij de minister van financiën dat het enkel kan als de CVSO onder de rechtspersonenbelasting valt.  Helaas brengt het nieuwe vennootschapsrecht geen verduidelijking.
Een circulaire van de fiscale administratie in 1999 bevestigt alvast het standpunt van haar minister.

Samengevat: enkel een coöperatie erkend als Sociale Onderneming kan en mag met vrijwilligers werken op voorwaarde dat zij onder de rechtspersonenbelasting vallen.

In alle andere gevallen is vrijwilligerswerk in een, al dan niet erkende, coöperatieve vennootschap uitgesloten.

Vergeet ook de wettelijke administratieve verplichtingen en verzekering niet.
Meer info vind je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: www.vlaanderenvrijwilligt.be

Verschillende organisaties waaronder Febecoop blijven strijden voor de mogelijkheid om in een erkende CVSO vrijwilligers te kunnen inschakelen.
Lees op de website van Febecoop hun uitgebreide visie en standpunt.

En wat met de Kleine Vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)?
Elke kunstenaar kan aan gelijk wie artistieke prestaties leveren via een KVR.
Let wel: het moet om artistieke prestaties gaan; de artiest moet hier een kunstenaarskaart voor kunnen voorleggen.  Het is de verantwoordelijkheid van de coöperatie om dit na te gaan!
Ook hier zijn maximumbedragen van toepassing:
de maximale dagvergoeding voor 2022 bedraagt 134,63 EUR
de maximale vergoeding op jaarbasis bedraagt 2.692,64 EUR.

Alle info vind je op de website van het Cultuurloket www.cultuurloket.be

En dan heb je nog de wetgeving op het onbelast bijklussen.

Dit is niet hetzelfde als een vrijwilligersvergoeding en is bijgevolg aan andere regels gebonden.  Belangrijk om weten is dat er een lijst bestaat met de beperkte diensten die je mag uitvoeren en voor of bij wie je dat mag doen.
Meer info hierover vind je op https://www.bijklussen.be/nl/verenigingswerk.html

Het bijklussen is sowieso beperkt tot klussen bij privépersonen, verenigingen en openbare besturen.  Op bovenvermelde website kan je nalezen welke klussen zijn toegestaan en bij welke organisatie het kan.