Mag je vrijwilligers inschakelen in je coöperatie?

In de meeste gevallen mag het niet:
In een coöperatieve vennootschap mag je geen vrijwilligers inschakelen.
Dat is een overtreding op de sociale wetgeving die zware financiële gevolgen kan hebben.

Na invoering van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen kennen we de CVSO; de CVBA met sociaal oogmerk wordt de CV erkend als Sociale Onderneming.

De ministers van financiën en sociale zaken hebben lange tijd niet op dezelfde lijn gezeten. Waar de minister van sociale zaken zei dat het kan, zei de minister van financiën dat het enkel kan als de CVSO onder de rechtspersonenbelasting valt.  Helaas brengt het nieuwe vennootschapsrecht geen verduidelijking.
Een circulaire van de fiscale administratie in 1999 bevestigt alvast het standpunt van haar minister.

Samengevat: enkel een coöperatie erkend als Sociale Onderneming kan en mag met vrijwilligers werken op voorwaarde dat zij onder de rechtspersonenbelasting vallen.

In alle andere gevallen is vrijwilligerswerk in een, al dan niet erkende, coöperatieve vennootschap uitgesloten.

Vergeet ook de wettelijke administratieve verplichtingen en verzekering niet.
Meer info vind je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: www.vlaanderenvrijwilligt.be

Verschillende organisaties waaronder Febecoop blijven strijden voor de mogelijkheid om in een erkende CVSO vrijwilligers te kunnen inschakelen.
Lees op de website van Febecoop hun uitgebreide visie en standpunt.

En wat met de Kleine Vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)?
Elke kunstenaar kan aan gelijk wie artistieke prestaties leveren via een KVR.
Let wel: het moet om artistieke prestaties gaan; de artiest moet hier een kunstenaarskaart voor kunnen voorleggen.  Update: de KVR wijzigt grondig vanaf 2024. Lees het hier.