Het thema is weer even brandend actueel.
In bepaalde gevallen heeft een CV of VZW een controleverslag nog van een accountant of bedrijfsrevisor.
Vaak vraagt de overheid zo’n controleverslag, o.a. ter goedkeuring van subsidiedossiers.
Ook bij vereffening en fusie is een verslag vaak noodzakelijk.

Nu de Vlaamse overheid de economie een steuntje in de rug wil geven, hebben zij het “Institute for Taks Advisors and Accountants).
Helaas heeft men niet voor vereenvoudiging gekozen:
– De boekhouder van vroeger is nu een accountant
– De accountant van vroeger is nu een gecertificeerd accountant
En het zijn uiteraard de gecertificeerd accountants die controleverslagen mogen opmaken.

Heb je (bv voor het vriendenaandeel) een controleverslag nodig, informeer dan zeker bij je accountant of hij al dan niet gecertificeerd is.
Voor de duidelijkheid: Coopfabrik is dat vooralsnog niet.
Uiteraard werken wij wel op geregelde basis samen met gecertificeerde accountants en/of bedrijfsrevisoren zodat we onze coöperaties steeds aan de noodzakelijke verslaggeving kunnen helpen.

Vragen bij dit artikel? Aarzel niet om ons te contacteren.