Het thema is weer even brandend actueel.
In bepaalde gevallen heeft een CV of VZW een controleverslag nodig van een accountant of bedrijfsrevisor.
Vaak vraagt de overheid zo’n controleverslag, o.a. ter goedkeuring van subsidiedossiers.
Ook bij vereffening en fusie is een verslag vaak noodzakelijk.

Nu de Vlaamse overheid de economie een steuntje in de rug wil geven, hebben zij het “vriendenaandeel” in het leven geroepen. Zo kan je nieuw kapitaal aantrekken doordat de coöperant (naar analogie met de tax shelter) een fiscaal voordeel krijgt.
Maar ook hier is een verslag van een accountant of bedrijfsrevisor nodig die de waarde van de aandelen beoordeelt.

Tot voor kort was België vermoedelijk het enige land dat een onderscheid maakte tussen boekhouders en accountants. Het verschil was voor velen niet duidelijk. Maar het waren de accountants die controleverslagen mochten opmaken, boekhouders hadden die bevoegdheid niet.

Sinds kort zijn de beroepsinstituten van boekhouders en accountants samengevoegd tot één instituut: het ITAA (Institute for Taks Advisors and Accountants).
Helaas heeft men niet voor vereenvoudiging gekozen:
– De boekhouder van vroeger is nu een accountant
– De accountant van vroeger is nu een gecertificeerd accountant
En het zijn uiteraard de gecertificeerd accountants die controleverslagen mogen opmaken.

Heb je (bv. voor het vriendenaandeel) een controleverslag nodig, informeer dan zeker bij je accountant of hij al dan niet gecertificeerd is.
Voor de duidelijkheid: Coopfabrik is dat vooralsnog niet.
Uiteraard werken wij wel op geregelde basis samen met gecertificeerde accountants en/of bedrijfsrevisoren zodat we onze coöperaties steeds aan de noodzakelijke verslaggeving kunnen helpen.

Vragen bij dit artikel? Aarzel niet om ons te contacteren.