Althans zo staat dit in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Artikel 6:120 §1 3° zegt: “tenzij de statuten anders bepalen, een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij die worden vernietigd.”

Wanneer je als vennootschap niets schrijft in de statuten over uittreding, maak je het een coöperant dus onmogelijk om enkel een deel van zijn aandelen terug te vragen.

Tijd om op te lijsten wat er als “default” in boek 6 (de coöperatieve vennootschap) staat van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen:

 • Artikel 6:40: Tenzij de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
 • Artikel 6:41: Tenzij de statuten anders bepalen, is aan elk aandeel één stem verbonden.
 • Artikel 6:52: Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan aandeelhouders, in voorkomend geval onder de voorwaarden bepaald in de statuten.
 • Artikel 6:58 §3: (ontslag statutair benoemde bestuurder)  Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding vastleggen.
 • Artikel 6:60: Tenzij de statuten anders bepalen of de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor hun mandaat.
 • Artikel 6:80: (deelname algemene vergadering)  Tenzij de statuten anders bepalen, mogen de aandeelhouders zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen.
 • Artikel 6:109: Tenzij de statuten anders bepalen, moeten aandelen bij hun uitgifte worden volgestort.
 • Artikel 6:120: Tenzij de statuten anders bepalen, de aandeelhouders slechts kunnen uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.
  Tenzij de statuten anders bepalen, een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij deze worden vernietigd.
  Tenzij de statuten anders bepalen, de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar.
  Tenzij de statuten anders bepalen, het bedrag van het scheidingsaandeel gelijk  is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte inbreng.
 • Artikel 6:121: Tenzij de statuten anders bepalen, wordt in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, enz. van een aandeelhouder, geacht uit te treden…..
 • Artikel 6:123 §3: Tenzij de statuten anders bepalen, heeft de uitgesloten aandeelhouder recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 6:120…..

Houd bij de opmaak van je statuten uiteraard ook rekening met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om erkend te worden als CV of Sociale Onderneming door de NRC.

Je merkt het: om statuten op te maken of aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving doe je best beroep op specialisten die het vennootschapsrecht voor coöperaties van binnen en van buiten kennen.

We kunnen jullie hiervoor met veel overtuiging Cera en Febecoop aanraden.
Partners waar wij continu mee samenwerken.