Onze verschillende regeringen namen al meerdere initiatieven om de economie te ondersteunen.
Zo werden de voorwaarden van de win-winleningen versoepeld (sommige versoepelingen zijn tijdelijk van aard, anderen zijn definitief)
Maar er kwam ook iets nieuws: het vriendenaandeel.
Zonder er al te diep op in te gaan is dit voor elke coöperatie (of andere vennootschap) die op zoek is naar kapitaal een interessante mogelijkheid. Zoals bij de win-winlening zal je als particulier tot maximaal € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen. Er geldt wel een bijkomende begrenzing: elke onderneming kan zo tot € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de win-winlening samen. Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar.
Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen zal overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dit verslag moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.
De onderneming mag dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is. Ze mag echter in de 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen doorvoeren en/of doorgevoerd hebben.
Wat dat laatste betreft zijn we blij dat de Vlaamse Minister van Sociale Economie heeft geluisterd naar de verzuchtingen van de coöperaties waardoor uittredingen van coöperanten die een minimale impact hebben op het eigen vermogen van de coöperatie, niet worden aanzien als een kapitaalsvermindering.
Meer info over de (gewijzigde) win-winlening :klik hier
Meer info over het vriendenaandeel: klik hier
Heb je vragen over deze thema’s: aarzel niet om ons te contacteren.