Wie commissie, makelaarslonen, handels- of andere ristorno’s ontvangt krijgt hiervoor een fiche 281.50.  Ook voor honoraria, erelonen, vacatiegelden en in sommige gevallen ook voordelen alle aard dient een fiche 281.50 opgemaakt te worden.

“Vergeet” je om dergelijke fiche op te maken, kan dit leiden tot een belastingsupplement van 100 % op het niet aangegeven bedrag.

Al jaren bestaat er over deze fiches 281.50 enige irritatie.
Vroeger moesten er vaak fiches gemaakt worden, zelfs al had de ontvanger van de inkomsten een geldige (btw-)factuur uitgereikt.
Zeker toen ook notarissen en advocaten met btw factureerden, werd de roep om nieuwe en duidelijke regels steeds luider.

Vanaf 2022 is er inderdaad verduidelijking en versoepeling gekomen.

  • Een eerste vereenvoudiging: het minimumbedrag om een fiche op te maken is verhoogd van 125 naar 250 euro.
  • Vroeg diende voor uitbetalingen aan buitenlandse ondernemingen steeds een fiche opgemaakt te worden.
    Ook deze regel is vereenvoudigd: Dergelijke fiches moeten niet meer gemaakt worden als de ontvanger van de inkomsten gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EU + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein), en de ontvanger bezorgt u een geldige factuur of document.
  • Sowieso geldt er geen ficheverplichting meer wanneer men een btw-conforme factuur ontvangt.


En wat is de fiscus dan vergeten?

De einddatum voor het opmaken en indienen van de fiches 281.50 blijft op 30 juni van het lopende jaar volgend op het het kalenderjaar waarin de vergoeding werd.  Die datum is op zijn minst ongelukkig gekozen.  Wie zijn aangifte personenbelasting nog op papier indient krijgt immers slechts tijds tot …. 30 juni.

Maar ook als je je aangifte via Tax-on-Web indient, is de tijd krap; de indieningstermijn is dan 15 juli.
Niet iedereen wacht tot op het laatste moment en is mogelijks nu reeds met zijn/haar aangifte bezig.

Tax-on-Web maakt het invullen van de aangifte steeds eenvoudiger; zeker omdat alle fiscale fiches reeds aanwezig en vaak ook vooraf ingevuld zijn.
Had u echter inkomsten waarvoor u een fiche 281.50 verwacht? Deze zal vermoedelijk nog niet op Tax-on-Web staan omdat er tijd is tot 30 juni om de fiche op te maken.

Het lijkt ons een gemiste kans om de timing van de opmaak van de fiches 281.50 af te stemmen op de indieningsdatum van de aangifte personenbelasting.

Wat was ooit de slogan van de Nederlandse fiscus? “Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”.  In België zijn er al vele stappen naar vereenvoudiging gezet, maar het kan steeds nóg beter en nóg eenvoudiger.