De voorbije Corona-jaren hebben het de samenleving, inclusief het bedrijfsleven, niet gemakkelijk gemaakt.  En net als we dachten dat het ergste achter de rug was, belandde Oekraïne letterlijk in een hel.
Bij ons maakten die gebeurtenissen het spook van de inflatie wakker en wordt het leven duurder.

We mogen hopen dat onze regering er alles aan doet om het leed van de Oekraïense bevolking te verzachten.  Simultaan wordt bij ons getracht om de sterke groei van de inflatie te beperken.

Een van de mogelijkheden: investeren!

Een regel die in volle Corona-crisis werd ingevoerd, wordt ook in 2022 nog verlengd.
Men moedigt bedrijven aan om zo veel mogelijk te investeren; investeringen zijn immers goed voor de economie.

Het stimuleren van investeringen doet men via een aanlokkelijke maatregel in de vennootschapsbelasting.

We gaan niet al te diep in op de fiscale randvoorwaarden maar weet dat als een kleine vennootschap in 2022 bepaalde investeringen doet, zij hiervoor een investeringsaftrek krijgt van 25%.

Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk.
Stel je maakt in 2022 met je vennootschap 6.000 euro winst; normaal betaal je dan +/- 20% belasting (verlaagd tarief onder voorwaarden) op die 6.000 euro.
Maar indien je in 2022 voor 10.000 euro investeringen doet, mag je 25% van die investering aftrekken om je belastbaar inkomen te berekenen.
25% van 10.000 = 2.500 euro.  In ons voorbeeld (20% bij verlaagd tarief) daalt het belastbaar inkomen hierdoor van 6.000 naar 3.500 euro.  Onze belasting daalt van +/- 1.200  euro naar 700 euro.

Goed om weten: als de belastingaftrek hoger is dan je belastbaar inkomen (in ons voorbeeld hoger dan 6.000 euro), kan je uiteraard niet je ganse investeringsaftrek gebruiken.   Het niet gebruikte gedeelte mag je 1 jaar overdragen en volgend jaar van je belastbaar inkomen aftrekken.

Sta je op het punt om een belangrijke investering te doen?  Doe ze dan in 2022!!

Neem eventueel contact op met ons om te weten te komen welke investeringen in aanmerking komen en welke niet.